foto: Vaira Strautniece foto: Vaira Strautniece foto: Irēne Junkere foto no arhīva
Alvīne Mūrniece no sava dzimtā ciema aizgāja pēdējā

"Krūmkalnos", kamēr vēl dzīvs bija Ernests Kārlis Dišlers Pitragciemā Kāzas Lūžņas ciemā pirms otrā pasaules kara
foto: Irēne Junkere foto: Māra Zirnīte foto: Andris Slapiņš foto: Vaira Strautniece
Bijušās laivu piestātnes
Mazirbē

Lizete reiz bija lielu
māju saimniece

 Lizete kopā ar ģimeni 80. gados Par to, ka reiz bijis ciems, liecina Lizetes Švanenbergas stāsti
foto: Vaira Strautniece foto: Māra Zirnīte  
Pēdējo lībiešu ciemu pastāvīgo iedzīvotāju atmiņas uzklausīts un fotografēts 80. -90. gados
Lūžņas ciema hronists
Ernests Mūrnieks
Pie Lībiešu dzejnieku piemiņas akmens Miķeļtornī 1978.