Vienas mājas iedzīvotāji.
Pētījumā "Māja - Rīgā, Latvijā" piedalījās
Hedine Volthaus (Gerdien Wolthaus),
fotogrāfe no Nīderlandes