NMV:  81

Kolekcija:  NMV ieraksti Latvijā: 1992-93
Intervijas gads:  1993
Vecums intervijas laikā:  98

Dzimšanas gads:  1985
Dzimšanas valsts:  Latvija
Tautība/etniskā piederība:  latviete
Ticība:  
Izglītība:  Rīgas Olava komercskola
Nodarbošanās:  skolotāja

Tēmas:  deportācijas, tradīcijas, Pirmais pasaules karš, skola, cara laiks, bērnība
Atslēgas vārdi:  Pirmais pasaules karš, 1919. gads, Pirmā pasaules kara bēgļi, vecāku dzimtas, tēva mājas, bads, svētki un tradīcijas, skolotāja, Krišjānis Barons

Kopsavilkums:

Krišāņa Barona dzimtas pēctece. Plašs un detalizēts stāstījums par bērnību, sadzīvi, tradīcijām tēva saimniecībā pirms I pasaules kara. Skolas gaitas Talsos un Olava komercskolā Rīgā. I pasaules karš, bēgļu gaitas no Dundagas cauri Rīgai līdz Pēterburgai. Dzīve kara nomocītajā Pēterburgā un pēc gara ceļa atgriešanā 1919. Rīgā un tēva mājās. Skolotājas darbs, kolhozu dibināšana un izsūtīšana 1949.


Satura pārstāsts:

1A Autore stāsta par tēva mājām Dundagā, apraksta bērnības atmiņas, par tēva brāli Frici Dravnieku, pazīstamu skolotāju, mācību grāmatu autoru. Arī par citiem tēva un mātes radiniekiem un savu ģimeni.
1B Stāstījumā iekļautas epizodes par bērnu pienākumiem, svētku (Ziemassvētki, Jaunais gads, Jāņi) svinēšanu, ciemos braukšanu, kā arī lauku saimniecības sadzīvi.
2A Autore atceras arī, kādas dziesmas dziedājušas viņas māte un vecmāte, kādi joki izstrādāti svētku reizēs un kā meitas pareģojušas nākotni.
12 gadu vecumā autore sākusi mācības Talsu tirdzniecības skolā. Slikta pieredze, dzīvojot pie saimnieces pansijā. 1913. gadā sākusi mācīties Rīgas Olava komercskolā, ko nobeidza 1915. gadā, kad pilnā sparā noritēja I pasaules karš.  Bēgļu gaitas. Stāstījums atgriežas pie mācībām.
2B Autores pirmās skolas gaitas bija Kubalu skolā, kur pirms 1905. gada mācības notika tikai krievu valodā.
1949. gadā tika izsūtīta uz Sibīriju, no kurienes atgriezās 1956. gadā. Jau pirms kara strādāja par skolotāju un skolas pārzini Kubalu skolā. Mācību organizēšana kara laikā un kolhoza dibināšana 1948. gadā. Vienīgā tikšanās ar tēva mātes brāli Krišjāni Baronu.
3A Atgriežas pie bēgļu gaitām I pasaules kara laikā. Stāsta par to, kā nokļuva no Rīgas uz mājām1915. gada maijā, kad vāciešu ienākšana Latvijas teritorijā traucēja vilcienu satiksmi  Pēc tam ģimene dodas bēgļu gaitās prom no Latvijas.
3B Detalizēts stāstījums par ceļu no Dundagas uz Rīgu zirgu vezumos, pēc tam ar vilcienu uz Pēterburgu. Pēterburgā darbs apdrošināšanas biedrībā, bads. Atgriešanās Latvijā 1919. gadā.