NMV:  2215

Kolekcija:  M. Vespera ieraksti Lažas pagastā: 2004-2006
Intervijas gads:  2004
Vecums intervijas laikā:  63

Dzimšanas gads:  1941
Dzimšanas valsts:  Latvija
Tautība/etniskā piederība:  latviete
Ticība:  
Izglītība:  vidusskola
Nodarbošanās:  bibliotekāre

Tēmas:  darbs, ģimene, komjaunatne, LPSR
Atslēgas vārdi:  darbs bibliotēkā, grāmatu norakstīšana

Kopsavilkums:

Stāstījumi par darbu un ģimeni. Bibliotekāres amats – darbs ar cilvēkiem. Intervijā parādās, kā bibliotēkas rīcībā esošie dati par lasītājiem raksturo pagasta demogrāfisko situāciju. Stāsta par komjaunatnes sekretāres pienākumiem.


Satura pārstāsts:

1A Fronte pilnībā noposta ģimenes dzīvojamo māju. Viņiem ierāda kaimiņu māju, no kuras saimnieki aizsūtīti uz Sibīriju. Ģimenē pavisam 6 bērni. Tēvs miris ar tuberkulozi 1949., vecākais brālis ar to pašu slimību gājis bojā dienestā. Māte strādājusi kolhozā. Ģimenei iztiku nodrošināja piemājas dārzs. Kopš 1963. g. strādā Lažas pagasta Apriķu bibliotēkā. Brāļi un māsas strādājuši MRS-ā. 1960.tajos bijusi komjaunatnes sekretāre, vadījusi komjauniešu grupu un gatavojusi pasākumus, piemēram, piemiņas akmens atklāšanu sarkanajam partizānim Andrejam Macpānam. Talkas, pulcēšanās vakari ar citām komjauniešu grupām, izbraucieni uz kolhoziem, draudzības vakari, ceļojumi Latvijas robežās. Bija jāaģitē jaunieši, lai stājas komjaunatnē. Pašdarbība (koris, teātris). Skeči uz vēlēšanām, mazi koncertuzvedumi. Pēc otrā dēla piedzimšanas no sekretāres pienākumiem atteikusies.
Jauniešus uz komjaunatni īpaši aicināt nevajadzējis. Nav bijis jauniešu, kurus neuzņemtu. Komjauniešiem bija jābūt pienākuma sajūtai, jāzina statūti, jāapmeklē sapulces, jāzina partijas vēsture. Vēlāk atsevišķi  komjaunieši iestājās partijā.
Bibliotēkas agrākie un tagadējie grāmatu fondi. Pagasta finansējums bibliotēkai, grāmatu iegāde. Politliteratūra. Grāmatu pasūtīšana un norakstīšana. Bibliotēku sauc par otrajām mājām. Sadarbība ar citām bibliotēkām. Ar pagasta palīdzību iekārtots grāmatu izsniegšanas punkts attālākā pagasta nostūrī. Grāmatu mūžs atkarīgs no lietotājiem, bet tehniskā ziņā tās esot kvalitatīvāk apstrādātas nekā iepriekš. Grāmatu lietotāji pamatā ir bērni un pensionāri. Nožēla par to, ka mūsdienās datori un televīzija aizstāj grāmatas.
1B Bibliotēkas abonentu saraksts. Pēc saraksta var just, kā aiziet mūžībā vecākā paaudze un kā jaunieši aizplūst projām no pagasta. Bibliotekāru kursi. Mūsdienās tiek dota priekšroka  tulkotajai literatūrai. Pieprasītas grāmatas ar aktieru atmiņu stāstījumu.
Apprecējusies 1962.g., divi dēli. Pie viņas bibliotēkā daudzi nāk izkratīt sirdi. Nenožēlo, ka savu mūžu saistījusi ar kultūras dzīvi. Svētku reizēs aiziet uz baznīcu. Padomju laikā cilvēkus pret baznīcu neaģitējusi, šo laika posmu raksturo pozitīvāk nekā mūsdienas.