Elksne-Greisler I. The gendered plight of terror: annexation and exile in Latvia 1940-1950

Garda-Rozenberga I. Personiskie stāstījumi Alsungas novadā 21. gadsimtā

Bērziņa-Reinsone S. Apmaldīšanās stāsti: priekšstati, interpretācija, stāstījuma poētika

Bela-Krūmiņa B. Dzīvesstāsti kā sociāli vēstījumi

Beitnere D. Pašreference latviešu kultūras paradigmā (20. gadsimta 20. - 40. un  90. gadi līdz mūsdienām)