Bela-Krūmiņa B. Dzīvesstāsti kā sociāli vēstījumi

Beitnere D. Self-reference in the Latvian cultural paradigm