Maijas Krūmiņas maģistra darbs Nacionālā Mutvārdu vēstures krājuma kolekcijas kā avots Otrā pasaules kara bēgļu izceļošanas pētniecībā

Daces Beleckas zinātniski pētnieciskais darbs Izglītība cilvēku dzīvē Latvijas laukos 20. gadsimta pirmajā pusē, 2002.