Baibas Belas - Krūmiņa kurss LU socioloģijas nozarē "Biogrāfiskā metode humanitārajās un sociālajās zinātnēs"