DZĪVESSTĀSTI: VĒSTURE, KULTŪRA, SABIEDRĪBA

LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Sastādītāja: Māra Zirnīte
Rīga, 2007
357 lpp.
ISBN 9984624447

Cena: 3.00 Eiro

Pirmoreiz latviešu valodā lasāms par mutvārdu vēstures pētījumiem igauņu, somu, ungāru, vācu antropologu, sociologu, lingvistu, folkloristu, biogrāfiju pētnieku skatījumā. Rakstu krājuma četrās nodaļās apkopotas 36 autoru publikācijas. Pārstāvēts Nacionālās mutvārdu vēstures  pētnieku veikums, Daugavpils universitātes Mutvārdu vēstures centra, Latvijas Okupācijas muzeja, Tukuma muzeja, brāļu Jurjānu un Gaujienas muzeju zinātniskie pētījumi, vairāki  raksti veltīti latviešu pētījumi ārzemēs: Austrālijā, Brazīlijā, ASV.

Satura rādītājs