MUTVĀRDU VĒSTURES AVOTI: DZĪVESSTĀSTI - VĒSTURĒ, KULTŪRĀ, SABIEDRĪBĀ. dZĪVESSTĀSTU IZLASE

LU FSI, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija Dzīvesstāsts
Sastādītājas: Māra Zirnīte, Maija Hinkle
Rīga, 2004
226 lpp.
ISBN 9984959910

Cena: 5.00 Eiro

Avotu krājums pētnieciskās metodes attīstīšanai.

SATURS:

I Dzīvesstāsti Latvijā
Ievads, Māra Zirnīte
Zenta Gudiņa, NMV 1733, sag. Dagmāra Beitnere
Marija Lūse, NMV 1572, sag. Ieva Garda
Alma Dreimane, NMV 374, sag. Baiba Bela-Krūmiņa
Pēteris Ančupāns, NMV 556, sag. Māra Zirnīte
Valerija Stiuriņa, NMV 539, sag. Anna Stafecka
Ausma Arāja, NMV 1055, sag. Māra Zirnīte
Austra Lāce, NMV 1099, sag. Māra Zirnīte
Jānis Neilands, NMV 234, sag. Māra Zirnīte
Ēvalds Siliņš, NMV 991, sag. Dace Bormane
Valērija Sieceniece, NMV 74, sag. Māra Zirnīte, Ieva Garda

II Dzīvesstāsti ASV
ALA mutvārdu vēstures vākšanas projekts – "Dzīvesstāsti trimdā”, Maija Hinkle
Māra Lipace, NMV 786, sag. Maija Hinkle
Irēne Celtniece, NMV 820, sag. Maija Hinkle
Kļaviņu Juris, NMV 787, sag. Maija Hinkle
Oskars Hercs, NMV 855, sag. Maija Hinkle
Elizars Rabinovičs, NMV 803, sag. Maija Hinkle
Kārlis Ķuzulis, NMV 815, sag. Maija Hinkle
Baiba Dumpe, NMV 863, sag. Biruta Abula