SPODRĀ BRADĀTĀJA: DZEJNIECE VELTA SNIĶERE

Dok. videofilma, 40 min, 2009
Režija Maruta Jurjāne
Video kamera Elina Bandēna,

Velta Sniķere - dzejniece, dejotāja, filozofe, jogas skolotāja. Dzimusi 1920. gadā Veļikije Lukos, Krievijā. Neatkarīgā Latvijā augusi. Studējusi Latvijas Universitātē vēsturi, filozofiju. Atklāj savu ceļu, iepazīstot jogas mācību. 1944. gada dodas trimdā, vispirms uz Austriju. Kopš 1946. gada dzīvo Londonā.

Viņas spalva nerimstoši cīnās par savas valsts neatkarību. Velta Sniķere pārstāv Latviju starptautsikajā rakstnieku organizācijā - Pen klubs, darbojas Britu līgā Eiropas brīvībai, kļūst KGB pirmā numura ienaidniece. Un viņas dzeja ilgstoši liegta Latvijai.