DZEJNIEKS MODRIS MIERVALDIS MEDNIS

Dok. videofilma, 26 min, 2004
Radošā grupa: M. Jurjāne, A. Priedītis, I. Eglīte, A. Konstante, M. Zirnīte

Dzejnieks dzimis 1930. gada 3. augustā Valmieras apriņķa Rancēnu pagastā. 1944. gadā ģimene dodas bēgļu gaitās, un ģimnāziju Modris beidz Lībekā. 1949. gadā Medņi pārceļas uz ASV, kur Modris 18 gadu vecumā iesaukts kara dienestā (Japāna, Koreja). Viss Modra Medņa mūžs veltīts Latvijai, latvietībai (dzejā, dziesmās, dievturības uzturēšanā). Dzejnieks to dara joprojām kopā ar sievu Maiju, bērniem Lailu, Vidvudu, Laimu un mazbērniem. Videofilma uzņemta Modra Miervalža mājā ASV.