ŠĪ IR AMERIKAS BALSS…IRĒNE KARULE

Dok. videofilma, 25 min, 2004
Filmu veidoja: M. Jurjāne, A. Priedītis, E. Ermansons, J. Logins

Irēna Karule (dzimusi 1919.g.) - ilggadējā Amerikas Balss žurnāliste un diktore. Viņas balsi atceras daudzi vidējās un vecākās paaudzes latvieši, kuri padomju laikā klausījās Amerikas Balss raidījumus. Viņas segvārds bija Inese Kļava. Amerikas Balsī viņa nostrādāja vairāk kā 30 gadus. Irēna Karule ir sarakstījusi arī vairākas bērnu grāmatas. Saruna ar Irēnu Karuli filmēta viņas mājās ASV.