SARUNAS AR GUNARU JANOVSKI

Dok. videofilma, 58 min, 2001
Radošā grupa: M. Jurjāne, M. Zirnīte, G. Dandēns, G. Ikere

Gunars Janovskis ir viens no latviešu trimdas rakstniekiem. Dzimis 1916. Somijā, vecāki - kurzemnieki pēc revolūcijas Krievijā atgriežas latvijā. Otrā pasaules kara vilnis viņu izrauj no Latvijas - līdz mūža beigām nodzīvo trimdā Anglijā. 2000. gadā dzīves loks noslēdzas, apglabāts Rīgā Raiņa kapos. Gunara Janovska sarakstīti 38 romāni, stāsti, noveles, iznāk Latvijā 17 kopoto rakstu sējumos.
Filmēts 1997. gada karstajā vasarā Rīgā. Tas ir laiks, kad sāk iznākt Gunara Janovska Kopotie raksti Latvijā - atkalredzēšanās pēc ilgās prombūtnes trimdā. Videofilmā sarunas risina Marita Solima, Laima Līvena, Reinis Ādmīdiņš. Rakstnieks apmeklē savas jaunības vietas, tiekas ar lasītājiem Reiterna nama pagrabiņā un jauniešiem Angļu ģimnāzijā.