Veltījums

Konferenci veltām Nacionālās mutvārdu vēstures projekta zinātniskā vadītāja profesora Augusta Milta piemiņai. Augustam Miltam ir īpaša nozīme Latvijas mutvārdu vēstures pētījuma attīstībā.

Būdams filozofs, ētikas profesors, viņš padomju laika beigās tika aicināts vadīt cilvēku atmiņu krājuma apkopošanu Latvijas Kultūras fondā. Tūlīt pēc tam, kad Latvija atguva neatkarību viņa vadībā rūpe par cilvēku atmiņu nosargāšanu tika pārnesta uz zinātniskās pētniecības jomu – Filozofijas un socioloģijas institūtu.

Tagad šī darba augļi ir vairāk kā 3000 dzīvesstāstu ierakstu, aizstāvētas doktora disertācijas un vairāk kā 70 publikācijas dažādos zinātniskos izdevumos, kuru autori ir gan Augusts Milts, gan Nacionālās mutvārdu vēstures pētnieku grupas dalībnieki.

Šogad aprit Augusta Milta 80. dzimšanas diena, kuru nesagaidījis, viņš šai pavasarī aizgāja mūžībā. Augusts Milts, apveltīts ar labu humora izjūtu un smalkjūtību, prata atrast kopēju valodu ar  katru cilvēku un  izcēla viņu stāstos vērtības,  kas sakņojas cilvēku savstarpējās attiecībās, attieksmē pret dzīvi. Viņš izgaismoja cilvēku eksistences gaišo kodolu, kas ir būtisks motīvs atmiņu un pieredzes stāstu krājuma mērķos un uzdevumos.