Seminārā ar Hans Jørgen Vodsgaard, Ideju vēstures maģistrs, piedalīšanos, kas notika piektdien 28. maijā, tika pārrunāti jautājumi par mūžizglītību Dānijā un perspektīvēm Latvijā.

Interfolk, Pilsoniskās sabiedrības institūta, vadītājs uzsvēra kultūras izglītojošo lomu, iepazīstināja ar starptautisko projektu potenciālu un sadarbības partneru lomu sekmīgiem projektu pieteikumiem.

Seminārs bija viena no Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības projekta “Izglītojošās mutvārdu vēstures ekspedīcijas” (“Education Through Oral History Fieldwork”) aktivitātēm.

Viesis no Dānijas tika iepazīstināts ar Nacionālās mutvārdu vēstures projekta pētījumiem un Rīgas vecpilsētu.