Maruta Jurjāne radošā vakara programmā bija iekļāvusi vairākas 1970.- 1980.  gados uzņemtās koncertfilmas, kuras pirms 30 gadiem bieži varēja redzēt TV ekrānos. Tās ir komponistiem Marģeram Zariņam, Pēterim Vaskam veltītas muzikālas portretfilmas, filma ar Raimonda Paula mūziku un Austras Skujiņas dziesmu tekstu, 1986. gadā filmētās latviešu strēlnieku dziesmas – ansambļa „Zvaigznīte” izpildījumā.

Vakara otrajā daļā režisore sniedza skatītājiem iespēju atsvaidzināt atmiņā vai iepazīt no jauna (atkarībā no personīgās informētības) latviešu kultūras personības, kuras garu mūžu dzīvoja šķirti no Latvijas – trimdā.  Tikāmies ar Astrīdi Ivasku tai laikā, kad viņa vēl no Īrijas tikai domāja par pārcelšanos uz Latviju, ar Amerikas Balss radiožurnālisti Irēnu Karuli un dzejnieci Elzu Ķezberi, kura šodien 99. mūža gadā dzīvo Ņujorkā. Trīs pēdējās filmas režisore veidojusi sadarbībā ar asociāciju „Dzīvesstāsts” un tās sniedz katram latvietim nepieciešamo kultūras informācijas minimumu. Filma par Elzas Ķezberes dramatiskās dzīves sirsnīgo, humora pilno tvērumu piešķīra milzu optimisma devu visam vakaram.


Filmēšanas grupa 1978. gadā kopā ar režisori Marutu Jurjāni un komponistu Uldi Stabulnieku.

Skat. arī http://www.kino.riga.lv