2011. gada 12. decembrī, 101 gadu vecumā Dieva mierā aizgājusi mūsu mīļā skolotāja Alma  Vilhelmīne Alužans, - raksta no Minsteres.

 

Alma Vilhelmīne Alužāns dzimusi 1910. gada 16. jūnijā Cirgaļu pagastā, netālu no Aumeistaru muižas. Viņa uzauga neatkarīgajā Latvijā, 1931. gadā beidza Jelgavas skolotāju institūtu, strādāja par skolotāju Ilūkstes apriņķī, Grīvas skolā. Cauri visai Latvijai devās bēgļu gaitās, nonākot Vāczemē. Pagāja labs laiks, līdz viņa varēja atgriezties skolotājas darbā un mācīt latviešu bērnus Minsteres ģimnāzijā.

Nacionālās mutvārdu vēstures krājumā (NMV - 2190) ir viņas stāstītās un rakstītās atmiņas.

Attēlā redzam Almu Alužāni kopā ar mazdēlu Andri, Minsterē, 2005. M. Zirnītes foto.