Beigusies ekspedīcija, kas notika Valsts pētījuma programmas projekta "Latvijas novadi un latviešu diaspora kultūrvēsturiskā skatījumā", Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes un Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta Nacionālās mutvārdu vēstures projekta sadarbībā.
Ekspedīcijas rezultātā ir ierakstītas intervijas ar 66 cilvēkiem. NMV krājumam pievienoti ieraksti no Nīgrandes, Ezeres, Kursīšiem, Bruzilām. Folkloristikas studenti un maģistranti noskaidroja tautas ticējumus, dziedniecību, vārdu nozīmes, bet visi kopā cilvēku ceļu caur dzīvi.

Ekspedīcija mita Kalnos, bijušā kolhoza Jaunais Komunārs centrā. Profesores Janīnas Kursītes vadībā ekspedīcijas dalībnieki tika aicināti ieklausīties cilvēku runā un atpazīt rakstnieka Jēkaba Janševska lietotos senvārdus. Daudzi jau zuduši ātrāk nekā muižas laika lietas Nīgrandes muzejā. „Imantu” viensētā cieņā savu laiku nokalpojušas lietas, rūpīgi koptas dzīvās radības. „Brūzilu” mājas atjaunotas vecajā vietā un tagad te lielferma ar vairākiem simtiem slaucamo govju. Ekspedīcijas guvums – tikšanās ar cilvēkiem, kas savu mājvietu nav atstājuši.
Studentiem bija, ko redzēt, dzirdēt un arī baudīt, kur parādīt savu drosmi, attapību un vērību.
Fiziskās antropoloģijas pētījumus veica Rita Grāvere.
Jānim Blūmam  grūti saskaitīt valdības apbalvojumus, ko saņēmis savā priekšsēdētāja darba laikā no 1951.-1991.
Ekspedīcijas dalībnieki noklausījās mācītāja Andreja Mediņa stāstu par to, kā ar draudzes līdzdalību 2008. uzcelta Sv. Pētera un Pāvila baznīca Saldū, pabija Lēnās. Kaļķu ceplis Nīgrandē atgādina vietas vēsturi bez vārdiem. Lietuvas pierobežai ir svarīga nozīme novada kultūrvēsturiskā attīstībā.

Foto no Saldus ekspedīcijas