Pie Amatas skolas atklāta jauna piemiņas vieta. Tā ir zemnīca, kuru pēc Melānijas Vanagas stāstiem uzbūvēja viņas Sibīrijas \"audžu bērni\". Skolotājas Ingrīdas Lāces aicināti, jau trešo vasaru viņi mēro ceļu uz  moku vietu Ķuhķetu un atgriežas ar jauniem stāstiem - liecībām par cilvēka uzturības mēru, par skaisto, cilvēku postā nevainojamo Sibīrijas dabu.

Tagad pie Amatas skolas tautas sāpju ceļus atgādina ne tikai akmenī ierakstītie vārdi, bet arī vieta, kur noturēt vēstures mācību stundu.

Podgornaja28, Ķuhķetas zemes būdas atdarinājumsRūta Vanaga ar meitām
Aiju un Ievu
Arī lāpa - Sibirijas modelis Melānijai Sibīrijā bija jādzīvo
daudz primitīvākā nekā šī

Rakstnieces Melānijas Vanagas 105. dzimšanas dienaAmatas skolas zālēPiemiņas akmens aizvestajiem

Gunta Eniņa foto