DZEJNIECE SARMA MUIŽNIECE - LIEPIŅA

Dok. videofilma, 25 min, 2003
Filmu veidoja: M. Jurjāne, A. Priedītis, I. Eglīte, A. Konstante, M. Zirnīte

Cena: DVD 4.00 LVL
           VHS 3.00 LVL

Sarma Muižniece Liepiņa dzimusi 1960. gadā Kalamazū, Mičiganā, ASV. Dzejniece, māksliniece, tulkotāja, skolotāja... Saruna filmēta dzejnices mājās ASV.