Šis gads LU Humanitāro zinātņu fakultātē sācies ar  pārliecinošu jauno doktoru parādi! 17.01 promocijas darbu aizstāvēja Latviešu Folkloras krātuves līdzstrādniece Sanita Bērziņa-Reinsone.

Viņas doktora pētījums Apmaldīšanās stāsti: priekšstati, interpretācija, stāstījumu poētika; zinātniskā vadītāja filoloģijas zinātņu doktore Dace Bula.

Sen nepētītu latviešu vēstītājfolkloras žanru Sanita Bērziņa-Reinsone aplūko, izmantojot starpnozaru pieeju un Rietumu zinātnes jaunākās atziņas. Rosinoši arī mutvārdu vēstures un dzīvesstāstu pētījumos!

Ritas Treijas foto