26.–28. jūnijā Tartu Literatūras muzejā notika Baltijas mantojuma tīkla (Baltic Heritage Network) starptautiskā konference Apslēptie dārgumi (Hidden Treasures), kurā ar priekšlasījumiem uzstājās 29 dažādu jomu speciālisti, kas pārstāvēja dažādus Baltijas valstu, ASV, Kanādas un Austrālijas arhīvus, muzejus un pētniecības centrus. Konferences mērķis bija veicināt sadarbību starp Baltijas valstu arhīvu, muzeju un bibliotēku darbiniekiem un pētniekiem, iepazīstinot tos ar līdz šim maz zināmiem Baltijas valstu emigrantu pētniecības avotiem, kas atrodami dažādās atmiņu vākšanas institūcijās.

Nacionālās Mutvārdu vēstures projekta dalībniece Maija Krūmiņa konferencē uzstājās ar referātu „Otrā pasaules kara latviešu bēgļu pieredze Nacionālā Mutvārdu vēstures krājuma avotos”. Referāta ietvaros klātesošie tika īsi iepazīstināti ar Latvijas Nacionālās mutvārdu vēstures krājumu, tā organizācijas principiem un avotu vispārīgu saturu, kā arī tika detalizēti aplūkotas divas krājuma kolekcijas (Latvieši Anglijā un Latvieši Norvēģijā), kas tika analizētas saistībā ar Otrā pasaules kara bēgļu pieredzes atspoguļojumu. Tā ietvaros tika aplūkoti dažādie problēmjautājumi, kurus iespējams pētīt, izmantojot dzīvesstāstu intervijas (bēgļu motivāciju, viņu nodomus un bēgšanas veidus).

Konferences referātu tēzes