Iznākusi jauna atmiņu grāmata, ko autore Lilija Šica uzrakstījusi pēc savas deviņdesmitās dzimšanas dienas. Jau nosaukumā „Turi savu kanti, Lileit! Meitene no Rites ienāk dzīvē” ieskanas sēliskā izloksne, kas grāmatā sastopama itin bieži. Aprakstīta autores jaunība, kas cieši saistīta ar Sēliju. No turienes nāk senlaicīgi vārdi, īpatnēji teicieni, cilvēki ar savdabīgiem raksturiem. Autore mīl jokot, arī par sevi.

Grāmata iznāk ar ģimenes atbalstu un dēla Mārtiņa Šica finansējumu. Tā veidota sadarbībā ar Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociāciju „Dzīvesstāsts”, ilustrēta ar mākslinieces Zandas Zībiņas zīmējumiem un personīgā arhīva fotogrāfijām. Atvēršana Sēlijā notika Rites tautas namā, un par godu šim notikumam autore uzdejo. Skatīt foto no atklāšanas!

Lilijas Šicas vārds pazīstams, gan pateicoties olimpiskajiem mazdēliem Jurim un Andrim, gan arī kā Krimuldas tautas aušanas studijas vienai no dibinātājām.