5. un 6.oktobrī Rīgā notika Baltijas mantojuma tīkla (Baltic Heritage Network) jauno pētnieku seminārs, kurā piedalījās pētnieki no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas, kuri iepazīstināja klātesošos ar savām pašreizējām izpētes tēmām, kas saistītas ar trimdas vēsturi, politiskajām aktivitātēm un kultūru. Seminārā ar priekšlasījumiem piedalījās arī Nacionālās Mutvārdu vēstures projekta dalībniece Maija Krūmiņa, kura sniedza priekšlasījumu par NMV krājuma saturu un piedāvātajām iespējām diasporas pētniekiem.

Semināra foto (Maijas Krūmiņas un Gunta Švītiņa foto)