Valkas novada Centrālajā bibliotēkā notika Smiltenes, Strenču un Valkas novadu publisko bibliotēku vadītāju seminārs „Dzīvesstāsti – mutvārdu vēstures avoti”. Lektori – Māra Zirnīte, mutvārdu vēstures pētniece un Aigars Lielbārdis, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves pētnieks.

Seminārā piedalījās ap 25 bibliotekāru no Valkas un kaimiņu novadiem. Bibliotekāri izpilda VKKF atbalstītu projektu - gatavojoties nākamā gada dziesmu svētkiem, viņi iecerējuši apkopot diriģentu, deju kolektīvu vadītāju, dziesmu un deju svētku dalībnieku atmiņu stāstus. Semināra dalībnieki iepazinās ar ierakstu tehniku un piedalījās publiskā intervijā ar ilggadēju koru dziedātāju un daudzu dziesmu svētku dalībnieku Andri Māri Būdu.

Semināra foto