2013. gada 25. un 26. martā mutvārdu vēstures pētnieki devās uz Igaunijas Literatūras muzeju Tartu, lai piedalītos Nordplus projekta „Ģimenes vēsture: starppaaudžu un starpkultūru pieredzes sekmēšanai” ievadseminārā. Divās dienās projekta dalībnieki no dažādiem Latvijas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Lietuvas arhīviem, institūtiem un muzejiem uzklausīja ne tikai projekta dalībnieku ieceres ģimenes vēstures izpētē, bet arī diskutēja, kā ar pētījuma rezultātiem iepazīstināt plašāku sabiedrības daļu. Projekta gaitā iecerēts izveidot izglītojošu interneta platformu, kurā projekta dalībnieki interaktīvā veidā iepazīstinās ar ģimenes pētījumiem Baltijā un Ziemeļvalstīs.