Atmiņu grāmata Skaudrā bērnības saule ir ievērojama ar to, ka pilnā mērā tapusi ar sabiedrības spēkiem. To izveidojuši, sarakstījuši un arī izdevuši paši toreizējie bērni, kuriem liktenis nebija lēmis izbaudīt ne saules, ne vecāku mīļumu. Viņu vidū arī grāmatas sastādītāja Laimdota Podze, kura apkopojusi 50 likteņa biedru liecības – stāstus par bērnībā aizlauztām dzīvēm, kas sekoja Latvijas okupācijai.

Latvijas mutvārdu vēstures asociācija Dzīvesstāsts ir gandarīta, ka Laimdota Podze, kas pirms trim gadiem ieradās gūt pirmās intervētājas iemaņas, šajā laikā ir ne tikai organizējusi intervijas, lai uzklausītu savas apvienības – Kurzemes rajona Politiski represēto kluba biedru atmiņas, bet arī tās publicējusi mājas lapā un tagad arī  480 lpp biezā grāmatā. Vienas vēsturiskas pieredzes atmiņu krājums paver lielas iespējas pētniekiem, kas var izvērtēt kā objektīvās, tā subjektīvās likumsakarības un iesaistīt tās sabiedrības vēstures apziņā. Nemaz nerunājot par emocionālo lasītāju pārdzīvojumu, ko izraisa patiesie, neviltotie stāsti.

Grāmata pieejama Kurzemes rajona Politiski represēto klubā:
Tālrunis: 67012391
e-pasts: kurzemes.prk@inbox.lv
info@politiskirepresetie.lv