Video biogrāfiju skate Personības audiovizuālais tēls

Latvijas Kultūras akadēmijas Rīgas Kino muzejā trešdien, 19. jūnijā, notika Video biogrāfiju skate Personības audiovizuālais tēls, ko sagatavoja Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija Dzīvesstāsts. Programma veidota no asociācijas Dzīvesstāsts video biogrāfiju un filmu krājuma ar mērķi pievērst uzmanību cilvēkam un viņa attēlojumam salīdzinājumā ar to, ko var redzēt TV ekrānos un interneta video failos.

Kino režisores Marutas Jurjānes portretfilmas par rakstnieci Melāniju Vanagu, radioraidījuma Amerikas Balss reportieri Irēni Karuli, dzejniecēm Elzu Ķezberi, Astrīdi Ivasku, Veltu Sniķeri var būt piemērs, kā iejūtīga pieeja spēj atvērt cilvēku atklātībai. Skatē ar divām video filmām, kas iepriekš rādītas Pasaules antropoloģisko filmu festivālā Tartu, piedalījās arī folklorists Aigars Lielbārdis. Tās ļāva skatītājiem piedalīties divu Sibīrijas latgaliešu dzīvē (Vera i Jouņs) un neparastā rituālā, ko katru Lielās Piektdienas rītu veic Anna, lidotāja, tepat Turlavā, Latvijā. Varēja noskatīties arī fragmentus no Marutas Jurjānes video intervijām ASV - ar mākslinieku Valdi Kupri, kara invalīdu Jāni Briģi, dzejnieci Ritu Gāli, mākslas kritiķi Eleonoru Šturmu, kā arī tepat Rīgā intervēto Latvijas goda konsuli Meksikā Beatrisi Āboltiņu-Trebland.

Skate pievērsa uzmanību cilvēka atklāsmēm, dziļāka patiesuma mirkļiem un tam, cik lielu izpratni gūstam, vērīgi ieklausoties un ieskatoties savos laikabiedros.