Latvijas Universitātes folkloristikas specialitātes studenti sadarbībā ar Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociāciju „Dzīvesstāsts” sākuši pētnieciskās intervijas Valkas novadā. Profesores Janīnas Kursītes ievirzīti, maģistra un doktora programmu studenti veltīja uzmanību cilvēku atmiņām un izpratnei par kultūru, etnogrāfiju, vēsturi, folkloru, par dzīves gājumiem laikmeta kraso pārmaiņu, dabas un sabiedriskās vides ietekmē. Bija vērojama igauņu un latviešu kultūru mijiedarbība un pierobežas vēsturiskā atmiņa. Ekspedīcijā piedalījās Latvijas Kultūras akadēmijas speciālisti, mutvārdu vēstures un  humanitāro zinātņu pētnieki. Pievienojās arī Valkas ģimnāzijas 11. klases audzēkņi. Ieskaņoti un Nacionālās mutvārdu vēstures dzīvesstāstu krājumā iekļauti vairāk kā 70 atmiņu stāsti, kas papildināti ar vēsturisku priekšmetu foto attēliem. Pētniecība Valkas novadā turpināsies – laipni lūdzam iesūtīt priekšlikumus par pieredzes bagātiem cilvēkiem, kurus iesakiet intervēšanai!

Ekspedīcijas foto