Māra Zirnīte

AICINĀJUMS LATVIJAS AKADĒMISKO ZINĀTNIEKU SAIMEI

Uzrunājam Jūs personīgi – zinātniekus, kas savas atmiņas vēl nav izstāstījuši! Līdzās sarakstītām grāmatām un zinātniskām publikācijām personīgās atmiņas ir pieredzes neatņemama daļa. Atmiņu aprite starp paaudzēm nodrošina pēctecību un ir vērtīgs papildinājums Latvijas zinātnes vēsturei.

Nacionālās mutvārdu vēstures (NMV) pētnieki piedāvā sadarbību, – lai kopā ar Jūsu atmiņām top Krišjāņa Barona savāktajām tautasdziesmām cienīgs ieguldījums nacionālajā kultūrā. Svarīgi, lai kolektīvajā atmiņā spilgti iezīmētos Latvijas intelektuālās sabiedrības vēstījums, laikmeta pārmaiņas un to ietekme zinātnieku dzīvē.

Vairāk nekā 20 gadus LU Filozofijas un socioloģijas institūtā mutvārdu vēstures pētnieki apkopo cilvēku stāstītās atmiņas. Tagad krājumā ir vairāk nekā 4000 stāstu. Šo darbu pagājušā gadsimta beigās rosināja dzejnieks Imants Ziedonis, turpināja pētnieki profesora Augusta Milta vadībā. Tagad pētījumu vada profesore Vieda Skultāne (Emeritus Bristoles Universitātē, Lielbritānijā). Pētnieku grupā darbojas dažādu paaudžu zinātnieki: Ieva Garda-Rozenberga, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Maruta Pranka, Kaspars Zellis, Maija Krūmiņa, Edmunds Šūpulis, Dace Bormane un Māra Zirnīte.

Mēs visi esam gatavi ar Jums tikties, ieskaņot sarunas, apkopot atmiņu stāstus. Veidosim Latvijas zinātnes vēsturi kopīgi!

NMV adrese: Rīgā, LU Bibliotēkas ēkā, Kalpaka bulvārī 4, 325. kabinets; www.fsi.lu.lv; www.dzivesstasts.lv, tel. 6703-4522, E-pasts: mara.zirnite@gmail.com


Mutvārdu vēstures pētnieku grupa 2007

Lasīt vēl..