Zviedrijas latvieši foto portretos un intervijās

“Kāpēc mēs aizbraucām? Jaunie latvieši Zviedrijā” –  tā nosaukta foto izstāde, kas aicina ielūkoties tā sauktās “cerību diasporas” individuālajās sejās. Tā sagatavota Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) un Nordplus projekta “No pagātnes uz tagadni: migrācija un integrācija” ietvaros. Izstādes autores, fotogrāfe Petra Inniņberga un žurnāliste Gunta Neimane, iesaista skatījumā no personiskās pieredzes, jo pārstāv katra savu izceļotāju plūsmu. Petra dzimusi 1945. gadā Zviedrijā, kur ieceļoja viņas vecāki; Gunta pārcēlās uz Zviedriju pirms astoņiem gadiem.

Divdesmit portretos un intervijās izstādes autores iepazīstina ar latviešiem, jaunākā laika izceļotājiem, kuri dzīvo dažādās Zviedrijas pilsētās: Stokholmā, Piteo, Luleo, Gēteborgā. Jauni cilvēki – sievietes un vīrieši, precēti pāri, uztic savu stāstu par iemesliem, kas likuši pārcelties dzīvot Zviedrijā. Pretēji ierastajiem stereotipiem iemesli ir dažādi. Foto portreti uzrunā tieši, parādot sabiedrībā notiekošo procesu personīgo raksturu un vienlaikus atklājot emigrācijas sociālos cēloņus. Izstāde liek par to aizdomāties un tai pašā laikā atgādina, ka aizbraucēji ir daļa no mūsu sabiedrības, kurus nedrīkstam izstumt un aizmirst.

Izstāde ir viens no Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības piedāvātiem skatījumiem uz migrāciju no iesaistīto cilvēku viedokļa.  Izstāde sagatavota sadarbībā ar Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociāciju “Dzīvesstāsts”, mutvārdu vēstures pētniekiem Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā un Latvijas Universitātes bibliotēku.

Izstāde būs apskatāma no 16. oktobra līdz 15. novembrim LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4. pirmajā stāvā. Atklāšana notiks otrdien, 16. oktobrī, plkst. 18.00.

Informāciju sagatavoja: Gunta Neimane un Māra Zirnīte, tel. 28609355

Radioraidījums - saruna ar izstādes veidotājiem.