2. novembrī Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro un sociālo zinātņu centra zālē Kalpaka bulvārī 4, plkst. 16.00 noslēdzas jauno intervētāju apmācības ciklā „Dzīvesstāstu mācībstunda”, kas veltīts filozofijas profesora un Nacionālās mutvārdu vēstures pētījuma pamatlicēja Augusta Milta 90 gadu atcerei un iekļauts “Latvija–100” norisē.

Skolu jaunieši no Rīgas, Iecavas un Vaiņodes iepazinās ar dzīvesstāstu intervēšanas metodi teorijā un praksē: tika ievadīti dzīvesstāstu interviju ētiskajos aspektos, iepazīstināti ar izziņas virzieniem, kas paveras, ja prot ieklausīties cilvēkos, iejutās intervētāju un intervējamo cilvēku lomās.

Jaunieši, kas dzimuši 21. gadsimtā, savu pieredzi prot un labprāt vēlas izstāstīt. Pētnieki viņu dzīvesstāstos redz iespēju dziļākam laikmeta un sabiedrības raksturojumam. Cikla noslēgumā jaunieši saņem apliecību par pabeigto apmācības kursu. Iepazīšanās ar mutvārdu vēstures pieeju intervēšanā viņus sagatavo ne tikai skolu programmās paredzētajam zinātniski pētnieciskajam darbam, bet paplašina redzesloku un ievada humanitāro zinātņu ciešajā saiknē ar apkārt notiekošo dzīvi un cilvēkiem tajā.

Treniņsemināru cikla „Dzīvesstāstu mācībstunda” nodarbības rīko mutvārdu vēstures pētnieki Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtā sadarbībā ar LU Bibliotēku un sabiedrisko organizāciju Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija “Dzīvesstāsts” Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) ietvaros. To atbalsta: LU AAP programma, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Valsts Kultūrkapitāla fonds, programma NORDPLUS.

Šeit skatāms "Dzīvesstāstu mācībstundas" video ieraksts!

Māra Zirnīte, pētniece LU FSI
tel.28609355