LU 77. starptautiskās zinātniskās konferences dzīvesstāstu sekcija "Kritiskās un vērtību domāšanas dimensijas dzīvesstāstos"

Vadītājs: Kaspars Zellis

Norises vieta: Kalpaka bulvāris 4, 1.stāvs, 108.telpa

Programma:
14:00–14:15 Vieda Skultāne. Patība un pastāvība dzīvesstāstos no Drustiem
14:15–14:30 Kaspars Zellis. Vai vēsturiskās paaudžu pieredzes iespējams unificēt - Latvijas un Eiropas valstu pieredze
14:30–14:45 Kristīne Rotbaha. Zemes mantošanas naratīvs dzīvesstāstos
14:45–15:00 Edmunds Šūpulis. Vērtības, katastrofa un atmiņa. Kas formē paaudzes
15:00–15:15 Kristīne Rubina. Materiālās un nemateriālās vērtības skolotājas Almas Alužānes dzīvesstāstā
15:15–15:30 Maija Krūmiņa. Vērtību aspekts Otrā pasaules kara bēgļu izceļošanas stāstos
15:30–15:45 Ginta Elksne. Migrācija kā biogrāfiskās trajektorijas maiņa dzīvesstāsti analīzē
15:45–16:00 Maruta Pranka. Neizstāstītais dzīvesstāsts: atceroties skolotāju Ilgu Rugāju
16:00–16:15 Māra Zirnīte. Kritiskā pieeja dzīvesstāstu vēstījumos
16:15–16:30 Dace Bormane. Domāšanas ekoloģija. ,,Dzīvesstāsta vēsture" un kritiskais darbs

Konferences foto