Simpozijs “Postmemory: memory in exile and exiled memory”

2019. gada 15. un 15. augustā Stokholmas Universitātes Vēstures departamentā norisinājās Baltijas un Ziemeļvalstu pētnieku tikšanās – simpozijs, kurā pētnieki dalījās atziņās par bēgļiem, trimdu un jauno laiku izceļotājiem no Latvijas, vērtējot procesu atmiņu perspektīvā.

No Latvijas Universitātes simpozijā piedalījās LU Filozofijas un socioloģijas institūta, Sociālo zinātņu fakultātes, Diasporas un Migrācijas pētniecības centra pētnieki. Simpoziju rīkoja Stokholmas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Latvijas mutvārdu vēstures asociāciju “Dzīvesstāsts” un Igaunijas Literatūras muzeju, Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta  «Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perpektīva» (Nr. lzp-2018/1-0458) un Nordplus programmas ietvaros.


Foto: Stokholmas ielās Baltijas trimdinieki demonstrē pret PSR imperiālismu.
Friča Forstmaņa vēsturiskais foto uzrunā tēmu, kam veltīts simpozijs.

Programma:

Session 1. Postmemory and exile
August 14th, Stockholm University, Room D837

9:30 Maryam Adjam and Maija Runcis: Introduction & coffee
10:15 Marcia Sa Cavalcante Schuback ”Memory in exile”
11:00 Irina Sandomirskaja ”Thumbelina, the Subject of postmemory: Michel Serres on the Generation of the Fortunate”
11.45 Lunch
13:30 Vieda Skultans ” Language and Violence: the Case of the French Group in Soviet Latvia”
14:15 Leena Kurvet-Käosaar ”Some Pathways of Transgenerational Transmission of Memory of Exile Estonians”
15:00 Discussion

Session 2, Exilic Life Stories:
August 15th, Stockholm University, Room D837
09.30 Baiba Bela, and Anete Kriķīte, “Migration experience of transnationals: narratives about work-life balance”
10.15  Coffee break
10.45 Kaspars Zellis, “Metanarratives and individual experiences in Latvian exile lifestories”
11.30 Ginta Elksne and Ilze Koroļeva, “Sense of belonging and preservation of national identity: Latvian emigrants in Sweden after 1991”
12.15- Lunch
13.30 Maruta Pranka, “Intergenerational transmission of ethnic identity – contradictions and acceptance”
14.15 Laura Bužinska, “Storytelling as a powerful tool for creating sense of belonging”
15.00 Coffee and concluding words: Maryam Adjam and Maija Runcis