INTEGRĀCIJAS PRAKSES MUTVĀRDU VĒSTURĒ: SOCIĀLĀS ZINĪBAS SKOLĀS: 2002. gadā veikta projekta apraksts