Partneri:
Latvieši Pasaulē - muzejs un pētniecības centrs
Igaunijas dzīves vēstures asociācija
Norvēģu emigrācijas muzejs
Helsinku universitāte
Sēderternas augstskola Stokholmā
Tartu universitāte
Tartu Universitātes Igauņu un salīdzināmas folkloristikas nodaļa
Igauņu folkloras arhīvs, Igaunijas literatūras muzejs
Turku universitātes folkloristikas nodaļa
Helsinku universitātes Folkloras studiju nodaļa
Somu literatūras biedrība
A Scholarly Online Journal in Folklore Studies
Baltic Heritage Network

SAITES

ATBALSTS