Tiek realizēts Latvijas Zinātnes padomes lietišķo un fundamentālo projektu konkursā apstiprināts projekts “Atmiņu pārnese starp paaudzēm: naratīvā perspektīva” (2018-2021). Projekta zinātniskā vadītāja Vieda Šellija Skultāne, emeritētā profesore no Bristoles Universitātes (UK).

Pieteiktais projekts orientēts uz vairāku paaudžu dzīvesstāstu izpēti, lai noteiktu atmiņu izmaiņas laikā un mijiedarbībā starp paaudzēm. Paredzēts dokumentēt un analizēt atmiņas, ko stāsta pēcteči tiem vecākiem vai vecvecākiem, kuru atmiņas atrodamas NMV krājumā. Tas ļaus sekot, kā tiešās pieredzes atmiņa pārtop par nostāstiem un simboliskiem naratīviem nākamo paaudžu apziņā. Paralēli tiks analizēti paaudžu pašapziņas strukturālie un ētiskie komponenti 1930. un 1980. gados dzimušo Latvijas iedzīvotāju dzīvesstāstos. Uzklausot un analizējot dzīvesstāstus, pētīsim, kā dažādās paaudzēs un etniskajās grupās ir mainījusies nacionālās identitātes un kulturālās piederības izpratne. Balstīsimies uz mūsu iepriekš veikto pētījumu par krievu un latviešu dzīvesstāstiem, īpašu uzmanību pievēršot vērtību sistēmas maiņai sociālo nosacījumu ietekmē.

 

Tiek realizēts NORDPLUS ADULT projekts "From past to future: Migration and Integration through Life-stories network" (2017-2020).

 

Atsevišķas NMV pētījumu tēmas un virzieni:
• Kultūru identitāte dzīvesstāstos
• Etniskās, reģionālās un vēsturiskās kultūras identitātes Latvijā: lībiešu identitāte, suitu, sēļu un kuršu ķoniņu identitāte dzīvesstāstos
• Dzīvojamā māja Rīgā: sociālo attiecību modelis
• Latviešu dzīvesstāsti Lielbritānijā
• Ikdienas dzīves pieredze padomju laikā un tagad
• Mutvārdu vēsture un migrācija
• Latviešu kultūra un identitātes ārzemēs (ASV, Zviedrija, Norvēģija, Vācija)
• Latviešu inteliģences dzīvesstāsts