Kolekciju var lietot:
* zinātniskiem mērķiem
* studentu zinātniskiem darbiem, bakalauru, maģistru un doktorantūras pētījumiem
* novadu kultūras un identitātes pētījumiem
* iemaņu, tradīciju, paradumu, saziņas formu apzināšanai
* mācībām, izglītības programmām
* grāmatu, filmu, raidījumu veidošanai

Par kolekcijas lietotāju var kļūt pētnieki, skolnieki, studenti, skolotāji, kultūras darbinieki, rakstnieki, publicisti, kas aizpilda lietotāja pieteikumu, uzņemas sadarbības saistības un ievēro kolekcijas lietošanas noteikumus.
Plašākam darbam ar kolekciju nepieciešama lietotāja personīga ierašanās un vienošanās par lietošanas kārtību. Pieteikties var arī pa pastu vai telefonu.

Lietošanas noteikumi:
Kolekcijas lietotājiem ir saistoša vienošanās, kurā autors izsaka savu gribu par viņa radītā avota lietošanu. Daudziem autoriem nav iebildumu, ja viņa dzīvesstāsts kļūst pieejams zinātniskā pētījumā vai publikācijā. Ir autori, kuri grib palikt anonīmi. Interneta publikācijā netiek ievadīti personas dati. Pētniekus, publicistus, cilvēkus, kas vēlas tuvāk iepazīties un izmantot NMV cilvēkarhīva materiālus, lūdzam iesūtīt lietotāja pieteikumu. Visa veida publikācijās atsauce uz NMV cilvēkarhīvu obligāta.

Lietotāja pieteikums:

Vārds, uzvārds:
Students/skolnieks/strādājošs/cits
Pētnieciskais mērķis
Izvēle: NMV kolekcija vai citāda atlase
Uzturēšanās vieta: Rīga/Latvija/ ārvalstis
Adrese, e-pasts