Kāzas gadsimta sākumā Neretā - ekspedīcijā intervētie cilvēki tikko kā dzīvi sākuši
Rūjienā gleznotājs Arvīds Strauja, stāstot par savām pasaulēm, kā pirmo min riju un tās ainavu.
Intervētājas Dagdas apkārtnē : Jevgēnija Šalajeva, no Dagdas vidusskolas, Maija Hinkle ir  no Amerikas, Māra Zirnīte - no Rīgas.