NMV:  345/1-2

Kolekcija:  Dzīvesstāsts Latvijā - 1996
Intervijas gads:  1996
Vecums intervijas laikā:  77

Dzimšanas gads:  1919
Dzimšanas valsts:  Latvija
Tautība/etniskā piederība:  latvietis
Ticība:  luterānis
Izglītība:  Vītiņu sešklasīgā pamatskola
Nodarbošanās:  lauksaimnieks, strādnieks

Tēmas:  darbs, kolhozs, pierobeža
Atslēgas vārdi:  Iļģu ciema stikla fabrika, nodevas lauksaimniekiem, dezertēšana no vācu armijas

Kopsavilkums:

Dzīvesstāsts dialoga formā, kodolīgi dzīves notikumu raksturojumi, atsevišķi spilgti un izvērsti naratīvi (par bēgšanu no vācu armijas, par nelegālo robežas šķērsošanu, par brigadiera darbu). Autora stāstīto vietām papildina vai komentē viņa sieva. Pamatā tas ir stāsts par darba dzīvi, brīžiem tiek salīdzināts darbs un rezultātā iegūtie materiālie labumi (vai to trūkums) Latvijas pirmās republikas laikā, padomju laikā un šodien.


Satura pārstāsts:

1A Par tēva mājām. Par dzīvi skolas internātā. Nedaudz par darbu Iļģuciema stikla fabrikā pēc 1951. gada. Par bēgšanu no vācu armijas. Par pirmo laiku pēc krievu ienākšanas, par nodevām lauksaimniekiem. Pieminēts vācu laiks. Par kolhoza sākumiem 1949. gadā.
1B Par brigadiera darbu pēc 1964. gada. Par sievas bēgšanu no Lietuvas pēc padomju varas atgriešanās. Par sievas pirmā vīra likteni. Par sievas dzīvi Lietuvā pirms padomju okupācijas. (Faktiski šī trīs epizodes stāsta sieva). Par dzīvi šobrīd, kritizē valsts politiku attiecībā pret zemniekiem. Par darbu kolhozā - siena vešanu no poligona, kā vienu traktoristu taisīja par labāko rajonā.
2A Par darbu tēva saimniecībā. Par Latvijas un Lietuvas robežas šķērsošanu 20.-30. gados. Epizode ar rozīņu pārvešanu no Lietuvas. Par dažādiem atgadījumiem, nelegāli pārvedot dažādas mantas, kas gadījušies apkārtnes ļaudīm. Par robežsargiem. Par maizes cepšanu.
2B Par darbu Iļģuciema stikla fabrikā. Par darbu kolhozā pēdējos gadus pirms pensijas - būvbrigādē. Par aicināšanu partijā, kad ir brigadieris - atrunājies, ka sieva nelaiž, pametīšot, ja ies partijā.