NMV Dzimums Tautība
1003/1-2 vīrietisebrejs
1006 sievietelatviete
1007/1-2 vīrietislatvietis
1011/1 vīrietisukrainis
1013 vīrietislatvietis
1019 sievietelatviete
1023 sievietelatviete
1028 vīrietislatvietis
1030 sievietelatviete
1045 sievieteebrejs
1048/ 1 vīrietislatvietis
1049/ 1 sievietelatviete
1050 sievietelatviete
1075 sievietelatviete
1082 vīrietislatvietis
1110/1111 vīrietislatvietis
1143/1-2 vīrietislatvietis
1144/1-2 vīrietislatvietis
1241 sievietelatviete
1361 sievietelatviete
1566 sievietekrieviete
1572 sievietelatviete
1577 vīrietislatvietis
1584 vīrietislatvietis
1602 sievietelatviete
1812 sievietelatviete
1844 sievietelietuviete
244 sievietelatviete
2621 vīrietisebrejs
322/1-2 vīrietislatvietis
333/1-2 sievietelatviete
341 vīrietislatvietis
342 vīrietislatvietis
345/1-2 vīrietislatvietis
349/1-2 sievietelietuviete
352 sievietelatviete
374/1-2 sievietelatviete
387/1-2 vīrietislatvietis
441/1-3 sievietelatviete
446 vīrietislatvietis
681/1-2 sievieteukrainiete
752/1-3 vīrietislatvietis
759/1-3 vīrietislatvietis
90/1-2 sievietelatviete