NMV:  1007/1-2

Kolekcija:  Sēlija 2000
Intervijas gads:  2000
Vecums intervijas laikā:  67

Dzimšanas gads:  1933
Dzimšanas valsts:  Latvija
Tautība/etniskā piederība:  latvietis
Ticība:  luterānis
Izglītība:  vidējā speciālā Lauksaimniecības tehnikumā
Nodarbošanās:  agronoms, grāmatvedis, veikala vadītājs

Tēmas:  LPSR, sadzīve, kolhozs, varu maiņas, migrācija
Atslēgas vārdi:  naudas maiņas, privatizācija, sovhozs

Kopsavilkums:

Pazīstams kā Rites novada "staigājošā enciklopēdija", jo var pastāstīt, kas noticis ar visiem vietējiem iedzīvotājiem. Pēc bērnībā pārslimotās bērnu triekas invalīds uz visu mūžu, bet optimists. Visas varu maiņas pārdzīvo mierīgi. Ritē strādā par agronomu, brauc uz semināriem Maskavā. Atceras ceļojumus uz Kazahiju, Melnās jūras piekrasti. Par labo un slikto kolhozos, sovhozos, padomju saimniecībās. Izteikti kritiska attieksme pret privatizācijas norisi Ritē, aizaugušajiem Latvijas laukiem. Par laucinieku ikdienu, ierēdņu birokrātiju, nepilsoņiem un bezdarbniekiem pagastā. Par politiku.


Satura pārstāsts:

1A Visu mūžu dzīvojis un strādājis Rites pagastā. Bērnībā slimo ar bērnu trieku, kļūst invalīds. Bērnību atcerās kā skumju laiku. Neklātienē beidz skolu un sāk strādāt. Karadarbību Rites pusē neizjūt, kauju nav. Daudzus 1945. gadā deportē. Visas varas pārmaiņas Rites pagastā notikušas mierīgi. Bēgļu gaitās novadnieki nav aktīvi devušies. Vienīgā lielākā vardarbība apkārtnē: deviņu vietējo komunistu nošaušana. To vadījis Vanadziņš, kas vēlāk pazudis. Sodu neviens nesaņēma. Vācu varas laikā represijas neesot bijušas. Mežabrāļi un partizāni Rites pusē neesot bijuši aktīvi. Kolhoza laiki sākušies 1949. gadā.
1B Reizēm, pārtiku meklējot, pagastā ieradies partizānu vienības komandieris Oškalns, kurš saimniekojis Lauras mežos. Autors strādājis kolhozā par agronomu - darbs smags. Salīdzinot ar šodienu, tie bija grūti laiki, pat ļoti, bet tomēr bija cerība, ka gāja uz priekšu. "Tagad mums iet viss atpakaļ."
1959. gadā apvienoti vietējie kolhozi un izveidota padomju saimniecība. Vietējiem labums, jo maksāta nauda. Jaunībā visi strādājuši no tumsas līdz tumsai. Izklaides iespēju pēc kara maz, retumis kino. Slimības dēļ nav precējies.
Pagastā no vecās sistēmas palikuši tikai grausti. Darbojās viena ferma ar 50 lopiem. Agrāk bijis liels cūku komplekss un  citas mazākas fermas. Pagasts bijis 5. vietā rajonā. Privatizācijas laikā zemes sadalēs notikuši strīdi, tagad zeme nevienam vairs nerūp. Cilvēki ieslīguši alkoholismā, kļuvuši skaudīgi, greizsirdīgi, nesaticīgi. Jaunajā Latvijas laikā bijis zemes komisijas priekšnieks.
2A Pēdējos gados, kolhozā strādājot, saņēmis līdz 350 rubļiem mēnesī. Tagad saņem 59 latus. Uzskata, ka ar 132 latiem būtu bagāts vīrs. Secina, ka tagad ir lielāka birokrātika kā padomju laikos. Ierēdņi ir rupji.
Kolhoza pirmajos gados darba dienu un stundu skaits nebijis normēts. Strādāja no tumsas līdz tumsai. 60. gados sāka normēt darba dienas garumu. Deva brīvdienas, maksāja atvaļinājumu un slimību naudu. Pirms padomju laikiem baznīcas bijušas gan Neretā, gan Elkšņos, tagad tās atjaunojušas savu darbību. Ģimenē nav fanātisku reliģijas piekritēju, bet kristīti un iesvētīti luterticībā ir visi. Latvieši ir nesaticīgāki par lietuviešiem un par krieviem, kuri vairāk turās kopā. Latvijā ir zudis patriotisms. Rites pagastā tautības saplūdušas, pēc kara ienākušie krievi prom neceļo. Ir nodibinātas ģimenes, kurās vismaz sarunvalodas līmenī latviešu valodu prot visi.
2B Kad strādājis par agronomu, kopsaimniecība ražojusi rajonam lielāko daļu sēklas. Visus pētījumus veikuši paši. Reizēm piedalījies semināros, izstādēs Maskavā. Pagastā notikušas krāpšanās, blēdības, kukuļu došana. Par labu darbu saņēmis goda rakstus, medaļas, ceļazīmes ekskursijām. Gandrīz katru gadu devies ceļojumos (uz Kazahiju, Melnās jūras piekrasti). Tagad vairs nevar atļauties. Valdības pirmā un lielākā kļūda bijusi bezdarbnieku radīšana, naudas pabalstu maksāšana. Cilvēki pie tā pierada un nevēlās vairs strādāt. Nav atbildības, visi dzer.