NMV:  1049/ 1

Kolekcija:  Sēlija 2000
Intervijas gads:  2000
Vecums intervijas laikā:  74

Dzimšanas gads:  1926
Dzimšanas valsts:  Latvija
Tautība/etniskā piederība:  latviete
Ticība:  luterāne
Izglītība:  Rankas mājturības skola
Nodarbošanās:  sekretāre

Tēmas:  dzīve izsūtījumā, represijas, bērnība
Atslēgas vārdi:  "Mazais Latvis", arests

Kopsavilkums:

Ieskicēta atmiņas par jauniešu pretestības kustību "Mazais latvis", arestu 1948. gadā un nosodījumā Sibīrijā nodzīvotajiem 11 gadiem.


Satura pārstāsts:

Autore augusi 10 bērnu ģimenē. Tēvs bijis jaunsaimnieks. Vadījis mazpulkus, kur iesaistījis arī savus bērnus. Ģimenē bērni audzināti nacionāli. Mācījusies Rankas mājturības skolā. Strādājusi Izglītības nodaļā par sekretāri. Piedalījusies jauniešu dibinātajā pagrīdes organizācijā "Mazais latvis", uz rakstāmmašīnas pavairojusi proklamācijas. Abas ar māsu 1948. gadā arestētas, notiesātas uz 25 gadiem, izsūtītas uz Intu, kur strādājušas šahtās. Intā apprecējusies - vīrs bijis politiski sodītais. 1958. gadā Intā dzimusi meita, pēc gada atgriezusies Latvijā, kur strādājusi par meistari "Jēkabpils Dolomītā".