NMV:  759/1-3

Kolekcija:  ALA Dzīvesstāsts trimdā
Intervijas gads:  1998
Vecums intervijas laikā:  73

Dzimšanas gads:  1925
Dzimšanas valsts:  Latvija
Tautība/etniskā piederība:  latvietis
Ticība:  luterānis
Izglītība:  Arodskola Ventspilī, Tehnikums Liepājā (1942-44), Jūrskola Fleusburgā (1946-48), GWU Vašingtonā (1953-58)
Nodarbošanās:  elektriķis, sakaru speciālists

Tēmas:  kara beigas vācu armijā, latviešu leģions, izglītība, Otrais pasaules karš, sabiedriskā dzīve, varu maiņas, trimda, DP nometnes
Atslēgas vārdi:  pulkveža Oša mežabrāļu grupa, gūstekņu nometnes Vācijā, Daugavas Vanagi, trimdas sakari ar LPSR, skrīnēšana, Korejas karš, Latvijas vēstniecība Vašingtonā

Kopsavilkums:

Piektā gada ietekme ģimenes vēsturē. Mācoties Ventspils arodskolā, pieredz trīs dažādas ideoloģijas audzināšanu. Sāk mācīties Ulmaņa laikā, otrajā gadā pienāk krievu laiks, bet trešajā gadā jau mācās vācu laikā. Personīgā un tēva pieredze, varām mainoties un karam sākoties. Pašās kara beigās iesauc vācu armijā, nekaro, brīvprātīgi padodas amerikāņu gūstā. Stāsta par atbrīvošanu no kargūstekņu nometnēm, grūtībām iedzīvoties bēgļu nometnē. Iestāšanās jūrskolā, lai izkļūtu no Vācijas. Raksturota bēgļu sabiedrības savstarpājā palīdzība, aizceļošanas drudzis no Eiropas un bēgļu dezorientācija.
Korejas kara pieredze amerikāņu armijā. Par iejušanos amerikāņu sabiedrībā, tās aizspriedumiem, Amerikas veclatviešu un jaunlatviešu vērtējums. Par mātes viesošanos 68. gadā Amerikā, saviem ceļojumiem uz Latviju, drošības iestāžu uzraudzību.
Trimdas attieksme pret aktieriem no Latvijas 80. gados. Līdzdalība Daugavas Vanagu organizēšanā Vašingtonā, trimdas sabiedrība un sadarbība latviešu starpā, latviešu baznīcas būvēšana Vašingtonā. Kopumā stāstītājs raksturo savu dzīves ceļu plašā laikmeta notikumu, uzskatu, ideju, cilvēku savstarpējo attiecību kopskatā.


Satura pārstāsts:

1A Vecāki nāk no Kalētu pag., Liepājas pusē, Kurzemē. Tēva dzimta ir no Sakas un Ziemupes, starp Aizputi un Liepāju netālu no jūras - dzimtā bijuši jūrnieki, kas apbraukājuši pasauli. Tēvs ar brāļiem un māti 20. gados atgriežas no bēgļu gaitām Krievijā. Tēvs bijis jūrnieks, stērķeļfabrikas meistars, piekrastes kuģa kapteinis. Salīdzina Ulmaņa, Hitlera un komunistu laiku ideoloģiju. Mātes tēvs jaunstrāvnieks, 1905. gada mantojums - sarkani iekrāsoti ļaudis.
Stāsta par pirmajām krievu kara bāzēm Ventspilī. Krieviem ienākot, Latvijā diezgan daudz kreisi noskaņoto cilvēku. Uzskati mainās pēc pieredzētā krievu varas gada.
Autors dzimis Liepājā. Ģimene pārceļas uz Ventspili. Kad ugunsgrēkā nodeg Ventspils lielākā zāģētava, tēvs nosola zāģētavas noplēšanu. Par iegūto naudu, nopērk vecu kuģīti, ko atjauno un vēlāk ar to piekrastē kuģo.
Autors mācījies Ventspils 2. pamatskolā. Iesvētības padomju gadā Ventspilī. Krievu armijas evakuācija no Ventspils, karam sākoties. Zūrās strādā traktoru stacijā. Mācās Ventspils arodskolā, Liepājas tehnikumā. Paralēli strādā pastā un telegrāfā: liek kabeļus, velk telefona līnijas. Sakaru speciālists vācu militārajās iestādēs. 1944. gada augusta beigās iesaukts vācu armijā, dodas uz Poliju. Pārvar vilinājumu izbēgt no vilciena Apūles stacijā. Aizbrauc ar vienu no pēdējiem vilcieniem no Liepājas, 5. septembrī pārbrauc Latvijas robežu. Kara beigās pārstaigā Pomerāniju kopā ar 3000 cilvēkiem. Vēlāk apvienojas pulkveža Oša grupā. Padodas amerikāņu gūstā. Amerikāņi atdod latviešu bataljonu angļiem, tad atkal nokļūst pie amerikāņiem, ar kuriem kopā izkļūst no krievu zonas. Pārsūta no vienas nometnes uz otru - no nometnes pie Fallingbosteles tiek nosūtīts uz Ostfrīzlandi. Tur esošos latviešu karavīrus vēlāk nosauc par pulkveža Oša grupu, viņiem pievienojas virsnieki.
2A Tiek nosūtīts uz vācu karaflotes lazareti Vetmondā. Skrīnēšana - latviešu karagūstekņu sijāšana. 1944. Vecgada vakaru pavada bēgļu nometnē pie Oldenburgas. Noskaidrojas, ka latviešu karavīru grupa nav nekādā saistībā ar kara noziegumiem, tiek atbrīvots. Meklē tuviniekus. Iestājas un divus gadus mācās Flensburgas jūrskolā. DP - pārvietoto personu nometnes Mirvikā un Antverpē. Sameklē tēva brāļa Mārtiņa adresi ASV. Vendorfā pulcējas izceļotāji. Ieceļošanas iestādēm Amerikā nepatīk karavīra pagātne, avīžu aģitācija pret izceļošanu no Eiropas, baumas, neskaidrība. Viņš atrod vietu lidmašīnā, palīdz angļu valodas prasme. Strādā par elektriķa palīgu. Pirmais iesaukums no Vašingtonas pilsētas Korejas karā.
2B Korejā tiek pieskaitīts gaisa spēkiem, lai būvētu lidlaukus. Tur būdams, iestājas Dienvidkalifornijas universitātē. Iegūst atzinību amerikāņu virsnieku vidū ar to, ka spēja pielāgot un pārtaisīt japāņu transformatorus amerikāņu armijas vajadzībām. Pēc gada atgriežas ASV.
3A Caur tēva brāli Mārtiņu, veclatvieti, nodibina kontaktus ar tuviniekiem Latvijā. 1968. gadā mātei ļauj aizbraukt ciemos uz ASV. Vēlāk notiek regulāras abpusējas ciemošanās. Ciemojoties Padomju Latvijā, notiek liela viņa kontrole un uzraudzīšana.
3B Viens no "Daugavas Vanagu" kopas Vašingtonā dibinātājiem. Darbojās latviešu skolā ASV. Piedalās latviešu baznīcas un draudzes nama celtniecībā. Atzinīgi novērtē Latvijas vēstniecības darbu Vašingtonas latviešu vidū.