NMV:  374/1-2

Kolekcija:  Dzīvesstāsts Latvijā - 1996
Intervijas gads:  1996
Vecums intervijas laikā:  88

Dzimšanas gads:  1909
Dzimšanas valsts:  Latvija
Tautība/etniskā piederība:  latviete
Ticība:  luterāne
Izglītība:  Zebrenes pamatskola, Apguldas lauksaimniecības skola, Tilta jaunkundzes mākslas skola
Nodarbošanās:  dārzniece

Tēmas:  LPSR, Latvijas pirmā neatkarība, lauku sadzīve, dzīve izsūtījumā, represijas, ģimene
Atslēgas vārdi:  1941.gada 14.jūnijs, Pirmais pasaules karš, zemnieki, izsūtītie bērni, 1919. gads, atkārtota izsūtīšana uz Sibīriju

Kopsavilkums:

Par bērnību, skolas gadiem un dzīvi pēc laulībām stāstīts īsi, detalizēti izvērstas atsevišķas epizodes. Stāsts par krievu ienākšanu, māju atņemšanu, ceļu uz izūtījuma vietu un par dzīvi izsūtījumā - detalizēts, spilgts, izvērsts. Pamatā tiek stāstīts par sastaptajiem cilvēkiem, viņu dzīves vēsturēm, savstarpējām attiecībām, par sadzīves paradumiem un dzīves apstākļiem. Īsi arī par darbu. Par dzīvi pēc atgriešanās no izsūtījuma izstāstīts pāris teikumos. Notikumu secība pamatā hronoloģiska.


Satura pārstāsts:

1A Epizode 1919. gadā Sprinģu muižā, kad kungs apcietināts un muižas kalpi dodas viņu glābt. Par iztikšanu Pirmā pasaules kara laikā. Kamēr tēvs armijā, iztiku nodrošina mātes tēvs. Sakarības starp tēva paņemšanu armijā 14. gadā un stāstītājas izsūtīšanu 41. gadā. Pieminēta Zebrenes pamatskola un Apguldes lauksaimniecības skola. Stāstītājai patikuši zemes darbi. Sīkāk par diviem Tilta Jaunkundzes mākslas skolā pavadītajiem gadiem. Laulības ar kaimiņu saimnieku. Epizode 1928. gadā ar maizes cepšanu. Par krievu ienākšanu 40. gadā. 41. gada martā izlikti no mājām. 14. jūnija notikumi.
1B Par ceļu uz izsūtījuma vietu. Epizode, kad alfabēta kārtībā izsauc parakstīties par to, ka labprātīgi izbraukuši uz 20. gadiem - līdz D burtam pat netiek, kad parakstīšanos pārtrauc, jādodas tālāk. Epizode ar "vergu tirgotājiem" - visas pagasta sievas piesakās kā stāstītājas radinieces, lai visas tiktu vienā kolhozā. Tikušas pie ukraiņiem, kas paši izsūtīti 28. gadā, tādēļ laba saprašanās. Par nabadzību un trūkumu Sibīrijā. Par atšķirībām izglītībā starp vietējiem un izsūtītajiem. Par Lūses kundzi, kura papildus evakuēto vecāku bērniem uz Latviju vedusi arī izsūtīto bērnus. Īsi par atgriešanos mājās 1947. gadā. Par vīra likteni. 1950. gadā tiek apcietināta un vairāk kā mēnesi atrodas Jelgavā izmeklēšanas cietumā. Par ceļu atpakaļ uz "bijušo dzīvesvietu". Īsi par iepazīšanos ar otro vīru. 50. gadā vīrs kā brīvs cilvēks pievienojas stāstītājai izsūtījumā, ciemā netālu no Kazačinskas. Par darba atrašanu.
2A Sākumā strādājusi fermā, tad dārzniecībā. Par dēla skolas gaitām. Atgriežas Latvijā 1956. gadā. Atsevišķas epizodes par dzīvi izsūtījumā, apkārtējiem cilvēkiem, viņu dzīves vēstures un sadzīves paradumi.