NMV:  352

Kolekcija:  Dzīvesstāsts Latvijā - 1996
Intervijas gads:  1996
Vecums intervijas laikā:  61

Dzimšanas gads:  1935
Dzimšanas valsts:  Latvija
Tautība/etniskā piederība:  latviete
Ticība:  luterāne
Izglītība:  vidējā speciālā
Nodarbošanās:  lauksaimniece

Tēmas:  darbs, Otrais pasaules karš, kolhozs, bērnība
Atslēgas vārdi:  audžutēvs, padomju laiks, izsūtīšana 1949. gadā, tehnikums, Žanis Skudra, pārmaiņas pēc 1991. gada

Kopsavilkums:

Nedaudz stāstīts par bērnību – audžuvecākiem, skolu, epizodes no vācu laika. Darbs kolhozā – pirmie pienākumi. Mācības Saulaines tehnikumā, turpmākās darba gaitas, pieredze, kas gūta, strādājot dažādos amatos – no lauka brigādes strādnieces līdz galvenajai agronomei.
Dzīves notikumi nav pārstāstīti stingri hronoloģiskā secībā. Stāstu veido spilgtu epizožu virkne, kas mijas ar autores pārdomām par to vai citu dzīves situāciju (piemēram, cilvēkiem, darba tikumu). Detalizēti stāsta par dzīvi un darbu kolhozā, kuru pati iepazinusi visos līmeņos. Stāsts trāpīgi raksturo laikmetu, konkrēto politisko situāciju. Stāsta par vīru Žani Skudru, fotogrāfu un novadpētnieku, kuru arestē par fotoattēlu nogādāšanu pie latviešiem Zviedrijā.

 


Satura pārstāsts:

1A Nedaudz par audžuvecākiem un bērnību – skola, tēvs, slimošana vācu laikā. Salīdzina veco un tagadējo laiku cilvēkus. Darbs kolhozā, mācības Saulaines tehnikumā, sadale pēc tehnikuma. Darbu plānošana kolhozā – plāni un reālā situācija. Īsi par bērniem. Meitiņas smagās slimības dēļ nevarēja strādāt par speciālistu ar pilnu atdevi. Par laiku, kad bija galvenā agronome – atskaites, plānošana u.tml. Pārmaiņu laiks pēc 1991. gada, kas atsedz cilvēku patieso dabu.
1B Paju dalīšanas laikā autorei izveidojās konflikts ar priekšnieci sakarā ar to, ka trūka oficiālu adopcijas dokumentu. Darba stils padomju laikā – nestrādā darba vai zemes dēļ, bet kaut kam par godu. Par audžutēvu un audžumātes māsu – nožēlo, ka nezin neko par viņu piedzīvojumiem nometnēs, jo tolaik par to nerunāja. Atmiņas par kara laiku – uzlidojuma laikā nošautie lopi. Krievu tumsonība, bunkura taisīšana un dzīve bunkurā, kamēr mainās frontes. Epizodes no kara laika jauniešu vakarēšanām, īsi par Žaņa Skudras dzīves gaitām – darbu Rīgā, fotografēšanu, sakariem ar Niedru, par viņu kā personību.
2A Divas epizodes par stāšanos komjaunatnē – skolā un tehnikumā (tā arī neiestājas). 1949. gada izvešana – par to dienu skolā, par vietējiem cilvēkiem, kas iesaistīti izvešanās. Kolhozu sākums – aģitācija, noskaņojums, sarunas. Neliela atkāpe par jaunajiem darba zemniekiem, kam bija spiesti atdot daļu savas zemes jau agrāk. Epizode par govīm. Stāsta, kāpēc 1944. gadā arestēts tēvs. Kara laikā tēvs aizvests uz Veģeri taisīt aerodromu un pazudis - palicis frontes otrā pusē. Tēva piedzīvojumi.