MUTVĀRDU VĒSTURE:
MIGRĀCIJA UN LOKĀLĀ IDENTITĀTE

*
Rīgā, 2008. gada 27. –29. jūnijā

Konference veltīta Prof. Augusta Milta piemiņai

Rīgā no 27.-29. jūnijam notika starptautiska konference, ko rīkoja Nacionālās mutvārdu vēstures projekts LU Filozofijas un socioloģijas institūtā sadarbībā ar Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociāciju „Dzīvesstāsts”, LU Vēstures un filozofijas fakultāti, LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti, Ziemeļvalstu Ministru padomes projektu “Mutvārdu vēsture un biogrāfijas kā resurss lokālās un starpkultūru studijās”. Konference bija veltīta jautājumiem, kas saistīti ar migrāciju, aplūkojot tos galvenokārt no mutvārdu vēstures un biogrāfisko pētījumu perspektīvām.

Konferencē ar referātiem piedalījās mutvārdu vēstures un biogrāfiju pētnieki no astoņām valstīm: Baltijas un Ziemeļvalstīm,  Anglijas, Itālijas, Kanādas, ASV. Plenārsēdēs referātus lasīja ievērojami zinātnieki: Alessandro Portelli, kurš ir šobrīd Eiropā vadošais mutvārdu vēstures pētījumu speciālists no Romas Universitātes, Itālijā; Vieda Skultāne, antropoloģijas profesore Bristoles universitātē, Lielbritānijā; Inta Gāle Kārpentere, folkoristikas pētniece Indiānas universitātē, ASV.

Foto apskats
Tēzes