Elektroniskā Laika grāmata Jūs ved caur XX gadsimtu Latvijas cilvēku dzīvesstāstos. Veidota no vairāk nekā 3000 liecībām, kas raksturo dzīvi laikmetā, kad notika divas revolūcijas, divi pasaules kari un septiņas reizes mainījās valsts vara Latvijā.

Elektroniskā Laika grāmata ieklausās, kā lielās vēstures notikumi atbalsojas mazajā vēsturē – cilvēka dzīves ritējumā, ikdienas notikumos, izjūtās, pārdzīvojumos, ilgās.

Atmiņas nav pagātne – caur dramatiskām, traģiskām, reizēm komiskām un atjautīgām pieredzēm tās uzrunā savu laikmetu. Dzīvesstāsti paplašina apzinātā laika dimensiju. Atmiņas atsauc un blakus nostāda līdzcilvēkus, kas dzīvojuši un noteiktu mērķu vadīti darbojušies iepriekš. Vai viņu mērķi joprojām kaut ko nozīmē tagadējam cilvēkam? Ko tautas portretā iezīmē aizvadītie simts gadi? Meklējiet atbildes mūsu sagatavotajā ceļojumā caur dzīvesstāstiem un laikmetu!

Elektroniskā Laika grāmata ir pirmais sistemātiskais dzīvesstāstu kārtojums, kurā iepazīsiet izvilkumus no Latvijas laukos un pilsētās ierakstītiem atmiņu stāstiem, no latviešu dzīvesstāstiem, kas uzklausīti Amerikā, Kanādā, Anglijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Vācijā, Sibīrijā.

Atmiņu izvēles principu noteicis sniegtais laikmeta raksturojums. No lielās vēstures ar skaitļiem un ģenerāllīnijām pārslēgsimies un ieklausīsimies mazajā vēsturē – ar cilvēku sirdspukstiem, jūtām, ar cerībām, ar mīlestību un patiesības meklējumiem.

Orientācijai Latvijas cilvēkvēsturē kalpo laiks un vieta, kas katru atmiņu fragmentu iesaista noteiktā laikmeta koordināšu sistēmā.

Sadaļa laiks norāda atmiņu fragmentā aplūkoto laika periodu.

Sadaļa vieta iezīmē vietu, par kuru stāstīts atmiņu epizodē. Autora dzimšanas un dzīves vieta atmiņu ieraksta laikā norādīta gan sadaļā cilvēki, gan katra publicētā fragmenta beigās.

Sagatavota ar Latvijā un ārzemēs dzīvojošo latviešu apvienotiem spēkiem, ar Latviešu fonda ASV
un Latvijas Zinātņu Padomes (grants Nr. 05.1922) atbalstu.

Projekta vadītāja Maija Hinkle ( ASV);
Baiba Bela, Māra Zirnīte (Latvijā)

Atklāta Elektroniskās Laika grāmatas pirmā daļa, kurā ietvertais laika posms aizved līdz Otrajam pasaules karam.