Pārdodam:

     MUTVĀRDU VĒSTURE UN DZĪVESSTĀSTI: VADLĪNIJAS INTERVĒTĀJIEM UN ATMIŅU RAKSTĪTĀJIEM
    LU Filozofijas un socioloģijas institūts
    Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija „Dzīvesstāsts”
    Redaktores: Māra Zirnīte, Ieva Garda-Rozenberga
    Rīga, 2014
    163 lpp.
    ISBN  9789934506154

     Cena: 2.50 Eiro

 

 

 

     DZĪVESSTĀSTS UN PAŠAPZIŅA. MUTVĀRDU VĒSTURE LATVIJĀ.
    LU Filozofijas un socioloģijas institūts
    Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija „Dzīvesstāsts”
    Zinātniskā redaktore: Ieva Garda-Rozenberga
    Rīga, 2012
    280 lpp.
    ISBN 9789984959979

     Cena: 5.00 Eiro

 

 

 

     ORAL HISTORY: MIGRATION AND LOCAL IDENTITIES
    National Oral History, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia
    Latvian Oral History researchers association Dzivesstasts (Life Story)
    Edited by: Ieva Garda Rozenberga, Mara Zirnite
    Riga, 2011
    P. 253
    ISBN 978-9984-624-79-2

     Cena: 8.00 Eiro

 

 

 

    DZĪVESSTĀSTI: VĒSTURE, KULTŪRA, SABIEDRĪBA
    LU Filozofijas un socioloģijas institūts
    Sastādītāja: Māra Zirnīte
    Rīga, 2007
    357 lpp.
    ISBN 9984624447

     Cena: 3.00 Eiro

 

 

 

 

    ORAL HISTORY SOURCES OF LATVIA: HISTORY CULTURE AND
    SOCIETY THROUGH LIFE STORIES

    Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia
    Edited by Māra Zirnīte and Maija Hinkle
    Rīga, 2005
    pp. 228
    ISBN 9984959929

    Cena: 7.00 Eiro

 

 

 

    MUTVĀRDU VĒSTURES AVOTI: DZĪVESSTĀSTI - VĒSTURĒ,
    KULTŪRĀ, SABIEDRĪBĀ. DZĪVESSTĀSTU IZLASE.

    LU FSI, Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija
    Dzīvesstāsts
    Sastādītājas: Māra Zirnīte, Maija Hinkle
    Rīga, 2004
    226 lpp.
    ISBN 9984959910

    Cena: 5.00 Eiro